Jordanien

På grund av sitt strategiska läge har det moderna Jordaniens territorium i årtusenden varit föremål för många makters önskan och målet för många väpnade invasioner. Forntida romare, osmanska turkar och deltagare i korstågen kämpade för inflytande och makt här. Närvaron av dessa imperier är synlig här vid varje tur, i form av gamla ruiner som … Läs mer